Radio Moto
DM1000 serija

DM1000 SERIJA

Jednostavna glasovna komunikacija za svakodnevnu upotrebu

Omogućava da radnici komuniciraju bez ometanja. DM 1400 i DM1600 optimalni su za povoljno i kvalitetno povezivanje vaših radnika kako bi
mogli komunicirati, koordinirati i surađivati. Uređaji vam nude sve prednosti digitalnih i poslovno-kritičnih značajki kao što je prijenosni prekid (samo dekodiranje) kako bi se odredila prioritetna komunikacija.